GDPR

 NOTĂ DE INFORMARE

 PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(operatiuni electronice)

 

Conform cerinţelor Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare si ale Regulamentului (UE) nr. 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările și completările ulterioare, OK MADY S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră (nume, prenume, adresa, număr de apel telefonic, casuta de posta electronica).

Scopul colectării datelor este acela al onorării comenzii dumneavoastră, de livrare a bunurilor la locația indicată, precum și de confirmare telefonică și/sau prin intermediul poștei electronice a comenzii, precum și pentru anunțarea unor probleme legate de derularea comenzii. De asemenea, un alt scop al colectarii datelor este acela al intocmirii documentelor fiscale, de transport, de garantie pentru produsele achizitionate prin intemediul comertului electronic.

Furnizarea datelor este necesară în vederea intocmirii documentelor mai sus mentionate si/sau a realizarii si/sau comercializarii produselor. Refuzul dumneavoastra determină imposibilitatea realizarii tranzactiei comerciale.

Informaţiile înregistrate pentru achizitia de bunuri sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate către alţi destinatari.

    Conform legislatiei in domeniu, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de stergere a datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de restrictionare a prelucrarii, dreptul de retragere în orice moment a consimțământului, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

  Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopurile mentionate mai sus.

  Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată administratorului societatii.

  În cazul în care o încălcare a securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

   Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru încheierea unei operatiuni de vanzare, iar consecința nerespectării acestei obligații o reprezinta imposibilitatea producerii actului de vanzare a produselor, avand in vedere imposibilitatea identificarii dumneavoastra.

   Acceptul dat de catre dumneavoastra pentru prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta un acord  neechivoc si explicit in sensul acestor operatiuni.

   Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate sau catre o organizatie internationala.

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este de maxim 30 de zile pentru comenzi ce nu implică facturare și 6 ani pentru comenzile ce implică facturare.

Administratorul societății poate fi contactat la sediul social din Bucuresti, Strada Măgura Vulturului, nr. 2, sector 2.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă solicitam să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

OK MADY S.R.L.,

Administrator,

Mușat Ionel.